V mnohých evropských zemích je značná „propast“ mezi tím, co se v třídě učí, a skutečným světem, ve kterém žáci žijí (Hlavní iniciativa – Nové dovednosti pro nová pracovní místa, 2010). Část problému spočívá v tom, že učitelé mají omezený přístup k metodickým materiálům, které by jim...Více...
Projekt probíhá pod vedením odborného nakladatelství RAABE se sídlem v Bratislavě ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (Česká republika), Universität Stuttgart (Německo) a občanským sdružením Mine MINT e.V. (Německo). S důrazem na aktuálnost a následnou využitelnost v praxi...Více...
Výsledkem WOW projektu jsou 4 intelektuální výstupy, organizace školení pro školitele, kreativní dílny a informativní setkání pro rodiče. INTELEKTUÁLNÍ VÝSTUPY Intelektuální výstup O1 – WOW Průzkum WOW Průzkum byl proveden v období od září do listopadu 2015. Vedoucí partner výstupu,...Více...
Závěrečné zhodnocení projektu WOW Po třech letech realizace vyvrcholil mezinárodní projekt WoW závěrečnou konferencí v rámci akce Učitel není Google 5 . Ve dnech 7. a 8. června 2018 v hotelu SENEC v Senci se hodnotil průběh projektu a jeho intelektuální výstupy . Na konferenci byla...Více...