V mnohých evropských zemích je značná „propast“ mezi tím, co se v třídě učí, a skutečným světem, ve kterém žáci žijí (Hlavní iniciativa – Nové dovednosti pro nová pracovní místa, 2010). Část problému spočívá v tom, že učitelé mají omezený přístup k metodickým materiálům, které by jim...Více...
Projekt probíhá pod vedením odborného nakladatelství RAABE se sídlem v Bratislavě ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (Česká republika), Universität Stuttgart (Německo) a občanským sdružením Mine MINT e.V. (Německo). S důrazem na aktuálnost a následnou využitelnost v praxi...Více...
Aktuálním výstupen je pracovní verze metodické příručky předmětu Člověk a svět práce, která bude v další fázi na základě testování a evaluace na záklaních školách upravena do své finální podoby.Více...
V projektu Člověk a svět práce byla ukončena fáze tvorby první verze metodických materiálů. Následovala fáze ověřování a evaluace první verze námětů na partnerských školách a nezávislými experty. V české republice náměty ověřovala 7. základní a mateřská škola v Plzni, na Slovensku to byla...Více...