D 1.1 Dluhové pasti

Petr Simbartl

  • Žák dokáže sestavit jednoduchý domácí rozpočet za účelem zjištění dostupných prostředků.
  • Žák se orientuje v základních finančních, bankovních pojmech týkajících se úvěrů.
  • Žák je schopný vybrat vhodný úvěrový produkt ze základní nabídky.
  • Žák zná úskalí úvěrových produktů a je tak schopen předcházet problémům s dluhy.
  • Rozvoj kompetencí k řešení problémů (Úkoly vedou žáka k samostatnému vyhodnocení situací a rozhodnutí k výběru správného finančního produktu).

Chcete-li zobrazit metodický materiál k tomuto tématu, musíte se přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla. Registrace je zdarma.