D 2.1 Barvení a čistění textilu

Václav Richtr, Milan Kraitr

  • Žák se orientuje v základní nabídce barviv a čisticích prostředků běžně používaných v domácnosti.
  • Rozumí a respektuje všechna doporučení a zásady bezpečného zacházení s těmito látkami, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce.
  • Dokáže podle pracovního návodu obarvit či odbarvit vzorek textilu.
  • Zvládá základní techniky barvení textilu (batikování, tisk a malování na textil). Na vzorcích textilu dokáže posoudit schopnost barviva fixovat se na vlákno.

 

Chcete-li zobrazit metodický materiál k tomuto tématu, musíte se přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla. Registrace je zdarma.