D 4.1 Pleteme bez jehlic

Jarmila Honzíková

  • Cíle kognitivní – poznat výrobu přízí, materiál pro výrobu přízí.
  • Cíle afektivní – přijmout činnost, pozitivně reagovat na úkoly, akceptovat téma, rozvíjet koncentraci.
  • Cíle psychomotorické – procvičování jemné motoriky, kreativní tvorba.
  • Cíl vzdělávací – zvládnout výrobu pleteniny bez jehlic.
  • Rozvoj kompetence k učení – chápe pojmy, samostatně experimentuje, organizuje si práci.
  • Rozvoj kompetence k řešení problémů – vyhledává informace, problémy řeší na základě zkušeností – přenos technologie na různé náměty, využití dovednosti.
  • Rozvoj kompetence komunikativní – komunikuje s okolím, vytváří si pozitivní představu.
  • Rozvoj kompetence pracovní – užívá bezpečně materiály, nástroje, chápe činnosti v souvislostech.
  • Rozvoj kompetence občanské – respektuje názory druhých.

 

Chcete-li zobrazit metodický materiál k tomuto tématu, musíte se přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla. Registrace je zdarma.