V mnohých európskych krajinách je značná „priepasť“ medzi tým, čo sa učí v triede, a skutočným svetom, v ktorom žiaci žijú (Hlavná iniciatíva – Nové zručnosti pre nové pracovné miesta, 2010). Časť problému spočíva v tom, že učitelia majú obmedzený prístup k metodickým materiálom, ktoré by im...Viac...
Projekt prebieha pod vedením odborného nakladateľstva RAABE so sídlom v Bratislave – v spolupráci so Západočeskou univerzitou v Plzni (Česko), Universtität Stuttgart (Nemecko) a občianskym združením Mine MINT e.V. (Nemecko). S dôrazom na aktuálnosť a následnú využiteľnosť v praxi sa na projekte...Viac...
Výsledkami WOW projektu sú 4 intelektuálne výstupy ako aj organizácia školení pre školiteľov, kreatívne dielne a informačné stretnutia pre rodičov. INTELEKTUÁLNE VÝSTUPY Intelektuálny výstup O1 – WOW Správa o prieskume WOW prieskum prebiehal v období od septembra do novembra 2015. Vedúci partner...Viac...
Záverečné zhodnotenie projektu WOW Nadnárodný projekt WoW vyvrcholil po tri a pol rokoch rokoch realizácie záverečnou diseminačnou konferenciou v rámci podujatia Učiteľ nie je Google 5. Počas dvoch dní 7. a 8. júna 2018 v hoteli SENEC v Senci sa hodnotil priebeh projektu a jeho intelektuálne...Viac...