B 2.2 Elektrické obvody v domácnosti

Fritz Ekkert

  • Cieľom je, aby žiaci porozumeli, čo je to elektrický obvod a ako nám uľahčuje každodenný život.
  • Metódy, ktoré žiaci pri práci využijú: skupinová práca, vedenie žiakov otázkami.
  • Potrebujeme: batéria + náboj + značky a dôležité symboly v elektrických schémach.

Ak chcete zobraziť metodický materiálu na túto tému, musíte sa prihlásiť pomocou svojho používateľského mena a hesla. Registrácia je bezplatná.