D 1.1 Dlhové pasce

Petr Simbartl

  • Žiak dokáže zostaviť jednoduchý domáci rozpočet za účelom zistenia dostupných prostriedkov.
  • Žiak sa orientuje v základných finančných a bankových pojmoch tykajúcich sa úveru.
  • Žiak je schopný vybrať vhodný úverový produkt zo základnej ponuky.
  • Žiak pozná úskalia úverových produktov, a tak je schopný predchádzať problémom s dlhmi.
  • Rozvoj kompetencií na riešenie problémov. (Úlohy vedú žiaka k samostatnému vyhodnoteniu situácií a rozhodnutiu vybrať správny finančný produkt.)

Ak chcete zobraziť metodický materiálu na túto tému, musíte sa prihlásiť pomocou svojho používateľského mena a hesla. Registrácia je bezplatná.