D 2.1 Farbenie a čistenie textilu

Václav Richtr, Milan Kraitr

  • Žiak sa orientuje v základnej ponuke farbív a čistiacich prostriedkov bežne používaných v domácnosti.
  • Chápe a rešpektuje všetky odporúčania a zásady bezpečného zaobchádzania s týmito látkami, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti pri práci.
  • Dokáže podľa pracovného návodu nafarbiť či odfarbiť vzorku textilu.
  • Zvláda základné techniky farbenia textilu (batikovanie, tlač a maľovanie na textil). Na vzorkách textilu dokáže posúdiť schopnosť farbiva fixovať sa na vlákno.

 

Ak chcete zobraziť metodický materiálu na túto tému, musíte sa prihlásiť pomocou svojho používateľského mena a hesla. Registrácia je bezplatná.