D 4.1 Pletieme bez ihlíc

Jarmila Honzíková

  • Kognitívne ciele – poznať výrobu priadzí, materiál na výrobu priadzí.
  • Afektívne ciele – prijať činnosť, pozitívne reagovať na úlohy, akceptovať témy, rozvíjať koncentráciu.
  • Psychomotorické ciele – precvičovanie jemnej motoriky, kreatívna tvorba.
  • Vzdelávací cieľ – zvládnuť výrobu pleteniny bez ihlíc.
  • Rozvoj komunikačných kompetencií.
  • Rozvoj kompetencií na učenie – chápe pojmy, samostatne experimentuje, organizuje si prácu.
  • Rozvoj kompetencií na riešenie problémov – vyhľadáva informácie, problémy rieši na základe skúseností – prenos technológie na rôzne námety, využitie zručností.
  • Rozvoj komunikačnej kompetencie – komunikuje s okolím, vytvára si pozitívnu predstavu.
  • Rozvoj pracovnej kompetencie – bezpečne využíva materiály, nástroje, chápe činnosti v súvislostiach.
  • Rozvoj občianskej kompetencie – rešpektuje názory druhých.

 

Ak chcete zobraziť metodický materiálu na túto tému, musíte sa prihlásiť pomocou svojho používateľského mena a hesla. Registrácia je bezplatná.